Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:37

Sáng 11-7, UB MTTQ Việt Nam quận Lê Chân tổ chức kỳ họp thứ 11, khóa XV, sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018. Đến dự có bà Nguyễn Thị Minh Phương – Phó chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thành phố.

6 tháng qua hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên từ quận đến phường đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị , đề ra kế hoạch phù hợp tích cực; tham gia tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác năm, chủ đề năm của thành phố và quận.

Đơn vị đã trích quỹ “Vì người nghèo” quận tặng 854 hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền là 256.100.000 đồng; hệ thống MTTQ phường cùng chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội đã phối hợp tặng quà cho 13.352 hộ nghèo, cận nghèo, chính sách, hộ khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, tổng trị giá 10,601 triệu đồng.


Cùng với đó, UB MTTQ Việt Nam quận phối hợp với các tổ chức thành viên đã vận động xây dựng sửa chữa 7 nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá 964,985 triệu đồng; hỗ trợ vốn phát triển sản xuất cho 3 hộ nghèo mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.

Hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên tích cực phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Từ nay đến cuối năm, công tác mặt trận quận Lê Chân tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tích cực triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

TB – An ninh Hải Phòng 11/07/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: UB MTTQ Việt Nam quận Lê Chân: Tăng cường giám sát và phản biện xã hội
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác