Print Thứ Hai, 18/03/2019 11:09

Cơ sở dữ liệu đất đai gồm các tài liệu như sổ mục kê, hồ sơ kỹ thuật thửa đất, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai… để làm cơ sở cho công tác quản lý, kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất.

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên-Môi trường tiếp nhận bản đồ vệ tinh thành phố Hải Phòng do Cục Viễn thám quốc gia trao tặng

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại toàn thành phố mới có 17/223 xã, phường đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo hồ sơ được lưu trữ, cập nhật, góp phần giảm thời gian tra cứu, cung cấp thông tin. Trong đó, quận Ngô Quyền có 13 phường, quận Lê Chân có 2 phường và huyện Tiên Lãng có 2 xã. 

Khắc phục thực trạng trên, Sở Tài nguyên-Môi trường đang tiếp tục triển khai dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, trong đó năm 2019 sẽ triển khai tại quận Hồng Bàng, tiếp đến là quận Lê Chân, Kiến An, Hải An, An Lão; bổ sung dữ liệu tại quận Đồ Sơn, Dương Kinh, Ngô Quyền, huyện Cát Hải, Kiến Thuỵ, Tiên Lãng…

KO

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Tỷ lệ xã, phường đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính rất thấp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác