Print Thứ Ba, 05/03/2019 12:20

Chiều 4/3, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng giám sát việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố giai đoạn 1/7/2010 đến 12/2018 tại huyện Thủy Nguyên. Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì giám sát.

Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện Thủy Nguyên báo cáo tại buổi giám sát

Theo báo cáo của UBND huyện Thủy Nguyên, từ khi thực hiện Luật Dân quân tự vệ đến nay, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện Luật Dân quân tự vệ đạt kết quả thiết thực trong công tác quốc phòng quân sự địa phương nói chung, công tác Dân quân tự vệ nói riêng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, ngành, địa phương, nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần cho phát triển kinh tế và ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cũng như thành phố và đất nước.

Huyện hiện có 50 cơ sở dân quân tự vệ với tổng số 3.559 người, đạt 1,6% dân số. Trong đó, có 13 doanh nghiệp tổ chức lực lượng tự vệ. Công tác huấn luyện dân quân tự vệ đi vào chiều sâu, chất lượng hoạt động tổng hợp và khả
năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên so với trước. Tuy nhiên, việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện gặp khó khăn do công dân trong độ tuổi tham gia dân quân tự vệ thường đi làm ăn xa, việc huy động gặp nhiều khó khăn; kinh phí bố trí hoạt động lực lượng dân quân tự vệ còn nhiều bất cập; việc thành lập lực lượng tự vệ tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước gặp nhiều khó khăn…

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng Bùi Thanh Tùng phát biểu tại buổi giám sát

Tại cuộc giám sát, UBND huyện Thủy Nguyên đề nghị Đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng thành phố xem xét tăng kinh phí hoạt động đối với công tác quân sự – quốc phòng địa phương và hoạt động lực lượng dân quân tự vệ; hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn, trung đội trưởng dân quân cơ động.

Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của huyện Thủy Nguyên và sẽ tổng hợp, báo cáo với các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, điều chỉnh trong quá trình sửa đổi Luật.

LHT

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tỷ lệ tham gia dân quân tự vệ của huyện Thủy Nguyên đạt 1,6% dân số
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác