Print Thứ Năm, 30/04/2020 09:55 Gốc

Lĩnh vực đất đai vẫn được xem là phức tạp, “nhạy cảm”, nhất là thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhà ở và tài sản gắn liền với đất hay còn gọi là sổ đỏ, bìa đỏ.

Với quyết tâm công khai, minh bạch, từ đó giảm khiếu kiện trong lĩnh vực trên, trong 5 năm qua (2016-2020), ngành tài nguyên-môi trường các cấp đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, công dân khi thực hiện các thủ tục liên quan.

Chỉ số đo lường sự hài lòng đối với dịch vụ công về đất đai đã được cải thiện trong những năm gần đây.

Kết quả, theo thống kê của Bộ Tài nguyên-Môi trường, toàn ngành đã đơn giản 80,1% thủ tục hành chính; 62,6% điều kiện đầu tư kinh doanh; bãi bỏ, thay thế, tích hợp 81 thủ tục hành chính, góp phần tiết kiệm trên 1.000 tỷ đồng/năm.

Trong lĩnh vực đất đai, chỉ số tiếp cận đất đai của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tăng đều qua các năm. Đặc biệt, tỷ lệ người dân phản ánh có “bôi trơn” trong quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận giảm 29% so với năm 2016; chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công về đất đai, môi trường tăng liên tiếp trong 3 năm trở lại đây. Có nhiều tỉnh, thành phố không có hồ sơ chậm, muộn, hoặc tỷ lệ quá hạn dưới 0,5%.

KO

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tỷ lệ người dân phản ánh có “bôi trơn” trong cấp bìa đỏ giảm 29%
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác