Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:58

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi các cơ quan báo chí thành phố; Cổng Thông tin điện tử thành phố; văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố; Phòng Văn hóa – Thông tin các quận, huyện; Đài Truyền thanh các quận, huyện; Cổng tin tức thành phố về việc tuyên truyền Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ hai, năm 2018- 2019.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị: Tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 19/7/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ hai, năm 2018-2019. Tăng cường tuyên truyền và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng thành phố tại Công văn số 150/CV-LHH ngày 05/10/2018.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ hai, năm 2018- 2019 được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động, sáng tạo của nhân dân thành phố trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố và đất nước. Qua hội thi, Ban tổ chức lựa chọn các giải pháp kỹ thuật xuất sắc tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc.

D.A

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tuyên truyền về Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ hai
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác