Print Thứ Năm, 04/04/2019 16:26

 

Chiều 4/4, tại Hội trường các Ban xây dựng Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố phối hợp tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tuần 14 năm 2019.

Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị

Trong thời gian qua, báo chí trên địa bàn thành phố đã và đang thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện thời sự – chính trị nổi bật của thành phố; các kết quả kinh tế – xã hội các tháng đầu năm 2019, tình hình giao thông, đô thị, y tế, giáo dục… Báo chí trên địa bàn thành phố đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Trung ương và thành phố tuyên truyền về Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Công tác thông tin tuyên truyền của báo chí đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường, tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân thành phố, là nhân tố có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố và đất nước. Qua các thông tin báo chí phản ánh, lãnh đạo thành phố từ đó đã đưa ra những giải pháp xử lý kịp thời, hợp tình hợp lý đối với những vấn đề tồn tại và phát sinh đột xuất.

Một số nhà báo nêu các vấn đề quan tâm

Trong thời gian tới, đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố; tuyên truyền các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ, chương trình hành động năm 2019 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết XV Đảng bộ thành phố, các Kết luận và Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII) gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả nhiệm kỳ. Tuyên truyền các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo trong quá trình thực hiện. Tiếp tục tuyên truyền về thời cơ, các điều kiện về cơ sở hạ tầng, môi trường đầu tư để tiếp nhận làn sóng đầu tư mới vào Hải Phòng, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các chủ đề bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi… Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu nội dung và kế hoạch thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố…

Kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Quốc Khánh mong muốn hoạt động báo chí tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức hoạt động, tiếp tục là vũ khí sắc bén trong công tác tư tưởng của Đảng, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển của thành phố Hải Phòng, để thành phố trở thành thành phố cảng xanh – văn minh – hiện đại.

V.H.N

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tuyên truyền về cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác