Print Thứ Sáu, 08/10/2021 08:06 Gốc

Thực hiện Văn bản số 696/TTCS-TQ ngày 30/9/2021 của Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyên thông về việc thông tin, tuyên truyền về Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 2032/STTTT-TTBCXB ngày 01/10/2021 về việc tuyên truyền chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện tuyên truyền về mục đích, nội dung chủ yếu của Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, cụ thể:

–  Phương án hỗ trợ, triển khai hạ tầng, đảm bảo kết nối phục vụ nhu cầu dạy, học trực tuyến:

+ Trong tháng 9/2021: Phủ sóng 100% toàn bộ 283 điểm chưa có kết nối Internet di động tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện học trực tuyến.

+ Trong năm 2021: Phủ sóng 100% toàn bộ 1.910 điểm chưa có kết nối Internet di động trên toàn quốc.

– Phương án hỗ trợ máy tính phục vụ học trực tuyến:

+ Giai đoạn 1 (trong năm 2021): Huy động 01 triệu máy tính cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là con trong gia đình có bố hoặc mẹ mất do dịch COVID-19 và chưa có máy tính để học tập trực tuyến trên toàn quốc; trước mắt ưu tiên cho các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện dạy, học trực tuyến.

+ Giai đoạn 2 (từ năm 2022 – 2023): Tiếp tục phát động Chương trình để huy động mọi nguồn lực trong xã hội, hướng tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc được trang bị máy tính để có thể thực hiện học trực tuyến.

– Một số hỗ trợ khác cho các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức dạy, học trực tuyến:

+ Miễn phí 100% việc sử dụng các nền tảng dạy, học trực tuyến Việt Nam đã được công bố.

+ Miễn phí data 4Gb/ngày cho 0l triệu học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là con trong gia đình có bố hoặc mẹ mất do dịch COVID-19 và chưa có máy tính để học tập trực tuyến khi được tặng máy tính trong thời gian 3 tháng để học tập trực tuyến.

+ Hỗ trợ các gói cước, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ việc dạy và học trực tuyến bao gồm: máy chủ, chỗ đặt máy chủ, đường truyền Internet bảo đảm việc dạy, học trực tuyến.

– Vận động, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia ủng hộ, hỗ trợ máy tính cho học sinh, sinh viên nghèo, cận nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là con trong gia đình có bố mẹ mất do dịch COVID-19 và chưa có máy tính để học tập trực tuyến tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

– Thực hiện cập nhật, tổng hợp thông tin và báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Vui lòng tải văn bản tại đây

2032-STTTT-TTBCXB.signed.pdf

CV TUYEN TRUYEN.pdf

 

 

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tuyên truyền về Chương trình “Sóng và máy tính cho em”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác