Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:59

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi – Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn; Các cơ quan báo chí thành phố; Cổng Thông tin điện tử thành phố; Phòng Văn hóa – Thông tin các quận, huyện; Đài Truyền thanh các quận, huyện; Cống tin tức thành phố tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và tổ chức tiếp nhận máu năm 2019.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện các nội dung sau: Tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 13/KH-BCĐ ngày 11/01/2019 của Ban Chỉ đạo vận động hiên máu tình nguyện và các thông tin liên quan (vãn bản gửi kèm theo). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng nham nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu nhân đạo đế phong trào hiến máu tình nguyện được triển khai có hiệu quả, có sức lan tỏa rộng rãi đến đông đảo các tầng lóp nhân dân về hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, là trách nhiệm của các câp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân thành phô.

Xem thông tin tại đây

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và tổ chức tiếp nhận máu năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác