Print Thứ Năm, 06/08/2020 11:06 Gốc

Theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 1/8/2020 về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone, để phục vụ kịp thời công tác quản lý, truy vết, cảnh báo khi có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 đạt hiệu quả cao nhất, góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi dịch bệnh, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng thực hiện tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng chống COVID-19 như sau:

Giao các cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp phổ biến, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nếu có điện thoại thông minh thì cài đặt ngay ứng dụng Bluezone. Báo cáo UBND thành phố kết quả triển khai trong ngày 15/8/2020 (qua Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp).

Giao UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn chỉ đạo tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cài đặt ứng dụng đến các hộ dân trên địa bàn quản lý; tuyên truyền thường xuyên thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở; áp phích tuyên truyền tại khu vực bộ phận một cửa, nhà sinh hoạt vãn hóa, các điểm công cộng trên địa bàn quản lý.

Đoàn Thanh niên hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone.

Giao Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố phát động, triển khai phong trào cài đặt ứng dụng Bluezone trong toàn bộ đoàn viên, thanh niên; phong trào hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến đến tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố, vận động giáo viên, học sinh, sinh viên cài đặt ứng dụng cho mình và người thân.

Giao Sở Du lịch triển khai đến các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú để cài đặt ứng dụng cho nhân viên và giới thiệu khách hàng cài đặt khi sử dụng dịch vụ, khi ra vào trụ sở, các địa điểm thuộc quyền quản lý.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng đến các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tại các trung tâm thương mại, các chợ… trong lĩnh vực phụ trách.

Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị hàng không, đường sắt phổ biến việc cài đặt ứng dụng tại các sân bay, nhà ga, bến xe, bến bãi… trên địa bàn thành phố.

Giao Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp truyền thông, quảng cáo ngoài trời, hỗ trợ tuyên truyền cài đặt ứng dụng trên các màn hình quảng cáo ngoài trời.

Giao Đài Phát thanh – Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố đưa tin tuyên truyền thường xuyên, liên tục hàng ngày để người dân biết, sử dụng.

Giao Văn phòng UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử thành phố, Cổng Tin tức thành phố, các mạng xã hội để đông đảo người dân biết, sử dụng.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; báo cáo UBND thành phố kết quả triển khai trước ngày 21/8/2020.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng, chống COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác