Print Thứ Ba, 15/10/2019 17:11

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra Quyết định số 1651/QĐ-BTTTT ngày 08/10/2019 về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023.

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; vị trí, vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của Cảnh sát biển  trong quản lý, bảo vệ biển, đảo Tổ quốc; xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, lực lượng vũ trang nhân dân, làm nòng cốt thực thi pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn trên biển; đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ biển, đảo Tổ quốc.

Công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc và trách nhiệm xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tuyên truyền để các quốc gia trên thế giới và trong khu vực hiểu đầy đủ, chính xác về chính sách, pháp luật quản lý, bảo vệ biển, đảo của Việt Nam nói chung, Luật Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 1651

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác