Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:59

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn; các cơ quan báo chí thành phố; Cổng Thông tin điện tử thành phố; Phòng Văn hóa – Thông tin các quận, huyện; Đài Truyền thanh các quận, huyện; Cổng tin tức thành phố về vệc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/08/2018 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động, tập trung các hoạt động đối thoại với doanh nghiệp và người lao động về chính sách bảo hiểm xã hội. Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện cần phải xây dựng nâng cao chất lượng hoạt động  tuyên truyền viên cơ sở trong đó đặc biệt quan tâm đến uy tín, tầm ảnh hưởng và mối quan hệ của trưởng, phó thôn, làng, tổ dân phố, khu phố và các tổ chức hội, đoàn thể.

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác