Print Thứ Tư, 11/03/2020 14:06 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại thành phố Hải Phòng năm 2020 nhằm góp phần thực hiện hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của thành phố, đưa việc triển khai thực hiện chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn.

Kế hoạch đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh quảng bá về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam, quảng bá hình ảnh Việt Nam và thành phố Hải Phòng trên mạng xã hội; xuất bản ấn phẩm thông tin đối ngoại; tuyên truyền công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ của Tổ quốc; phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế…

UBND thành phố yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại tại các khu vực cửa khẩu quốc tế. (Cảng Nam Hải Đình Vũ – Ảnh: Nguyễn Hồng Phong).

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn phải bám sát các chủ trương, chiến lược, kế hoạch phát triển KTXH của thành phố, gắn kết chặt chẽ với thông tin đối nội và có sự phối kết hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong nước. Đồng thời phải chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành.

Thông qua các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng của thành phố tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của người dân thành phố cũng như cộng đồng quốc tế, kiều bào ở nước ngoài đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển của thành phố. Từ đó, thúc đẩy thu hút đầu tư, hợp tác phát triển toàn diện về KTXH giữa Hải Phòng với các địa phương khác trong nước và nước ngoài ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tuyên truyền hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại trên phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác