Print Thứ Ba, 19/03/2019 11:20

Trong những năm qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và toàn thể nhân dân quan tâm hơn và đạt được một số kết quả, song vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Quyền lợi cơ bản của người tiêu dùng vẫn bị xâm phạm nghiêm trọng, đe dọa đến sức khỏe, an toàn và tính mạng của người tiêu dùng. Vì vậy, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải được coi là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Để khắc phục triệt để tình trạng thiếu trách nhiệm, thiếu quyết liệt của từng ngành, địa phương, đơn vị được phân công phụ trách, cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức và địa phương, trong đó có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể đối với từng cấp, từng ngành trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; coi đây là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cá nhân và tổ chức, người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.


Ảnh: V.H.N

Thực hiện công tác tuyên truyền hưởng ứng các hoạt động Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 trên địa bàn thành phố, Sở Công Thương đã đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người Việt Nam năm 2019; chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng tuyên truyền. Đề nghị Sở Văn hóa – Thể thao phối hợp chỉ đạo và tạo điều kiện triển khai treo 255 băng rôn, khẩu hiệu, từ ngày 18/3- 25/3/2019 tại các tuyến đường chính trên địa bàn các quận, huyện trong thành phố.

Ngày 19/3/2019, Sở Công thương sẽ tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 và Chương trình ký cam kết doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn, chất lượng vì người tiêu dùng. Chương trình ký kết khẳng định việc thực thi hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh không chỉ cho người tiêu dùng mà còn giúp tạo dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

V.H.N

 Nội dung băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam năm 2019

 . Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững.

 . Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam – 15 tháng 3.

 . Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong Cách mạng công nghiệp 4.0.

 . Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

 . Doanh nghiệp vì người tiêu dùng.

 . Người tiêu dùng có quyền được thông tin về hàng hóa, dịch vụ.

 . Người tiêu dùng có quyền được an toàn, khiếu nại và bồi thường.

. Không tiêu dùng hàng hóa có hại cho sức khỏe và môi trường.

. Hãy tiêu dùng hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

. Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

. 1800-6838 – Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng trên toàn quốc.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tuyên truyền góp phần quan trọng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác