Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:59

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi các cơ quan báo chí thành phố; Cổng Thông tin điện tử thành phố; Phòng Văn hóa – Thông tin các quận, huyện; Đài Truyền thanh các quận, huyện; Cổng tin tức thành phố về việc tuyên truyền đẩy mạnh hợp tác giữa lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2030.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 09/10/2018 của ủy ban nhân dân thành phố và các thông tin liên quan. Kế hoạch có một số nội dung như Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm; đào tạo, cung cấp lao động có tay nghề cao cho các cụm công nghiệp, khu công nghiệp và các dự án đầu tư lớn có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển thành phố và đất nước; từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Đa dạng hoá các hình thức đào tạo nghề. Tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, huy động các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề nghiệp. Đổi mới và tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc xây dựng mối gắn kết bền vững giữa cơ sở GDNN, doanh nghiệp và người học nghề. Đổi mới cơ chế, chính sách giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở rộng quyền tự chủ tuyển sinh, tự chủ về tài chính, tự chủ về chương trình, giáo trình đào tạo, nội dung, sản phẩm dịch vụ và cung ứng dịch vụ giáo dục nghề nghiệp theo cơ chế thị trường. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề, đẩy mạnh thực hiện mô hình đào tạo kép giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm đưa thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất vào nhà trường.

Kế hoạch triển khai nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) của các cơ sở GDNN trên địa bàn thành phố. Huy động doanh nghiệp tham gia vào đào tạo, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển cơ sở GDNN để đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

P.H

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tuyên truyền đẩy mạnh hợp tác giữa lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác