Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:59

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi – Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn; Các cơ quan báo chí thành phố; Cổng Thông tin điện tử thành phố; Phòng Văn hóa – Thông tin các quận, huyện; Đài Truyền thanh các quận, huyện; Cống tin tức thành phố  về việc tiếp tục tuyên truyền, đảm bảo trật tự, an toàn và giảm thiểu tai nạn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị tiếp tục tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự, an toàn và giảm thiểu tai nạn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải tại Văn bản số 47/STTTT – TTBCXB ngày 07/01/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông và tập trung tuyên truyền theo tài liệu hướng dẫn tại Văn bản số 215/SGTVT-QLVT ngày 21/1/2019 của Sở Giao thông Vận tải và các thông tin liên quan.

Xem thông tin tại đây

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tuyên truyền, đảm bảo trật tự, an toàn và giảm thiểu tai nạn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác