Print Thứ Sáu, 20/09/2019 11:27

Ngày 16/9/2019, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 5692/UBND-KSTTHC về tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Cuộc thi được tổ chức nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua các hoạt động giáo dục ngoại khoá ngoài giờ lên lớp; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh và tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm hiệu quả triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường.

Theo đó, để triển khai việc tham gia Cuộc thi một cách thiết thực, hiệu quả, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện các nội dung sau:

– Tuyên truyền phổ biến nội dung và Thể lệ “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019” theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 5692/UBND-KSTTHC ngày 16/9/2019 về tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

– Tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền để động viên, khích lệ học sinh các trường THPT, học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên; học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tích cực tham gia Cuộc thi.

– Thường xuyên cập nhật thông tin và gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác