Print Thứ Tư, 29/05/2019 11:06

Thực hiện Hướng dẫn số 90 – HD/BTGTW ngày 10/4/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969- 02/9/2019)…
Vui lòng tải thông tin tại đây: 53-HD-BTGTU.pdf

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm  Ngày mất của Người (02/9/1969 – 02/9/2019)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác