Print Thứ Sáu, 26/06/2020 11:41 Gốc

Sáng 26/6, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố năm 2019. Tới dự có đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thành phố.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo, toàn thành phố năm 2019 có 499.162/540.787 số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, bằng 92,3%. Các xã, phường, thị trấn, quận, huyện đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức các hội nghị tuyên dương, khen thưởng, động viên các gia đình, có hơn 1.000 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu đã được các cấp tuyên dương khen thưởng. Và để động viên, khích lệ các gia đình văn hóa tiêu biểu, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố duy trì tổ chức Hội nghị tuyên dương Gia đình Văn hóa tiêu biểu thành phố trong suốt 15 năm qua. Năm 2019, số lượng gia đình văn hóa tiêu biểu toàn thành phố là 218 gia đình.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã tác động tích cực nhiều mặt đến đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của các địa phương, là nền tảng xây dựng và phát triển các phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở như: làng, tổ dân phố văn hóa, dòng họ văn hóa, dòng họ khuyến học… góp phần thúc đẩy đời sống kinh tế các địa phương ngày càng ổn định và phát triển.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã trở thành động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước tại các địa phương. Các gia đình văn hóa là những hạt nhân tích cực trong nhiều cuộc vận động, các phong trào thi đua, là những điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội và giữ gìn an ninh trật tự tại các địa phương. Các gia đình văn hóa luôn đi đầu trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, là điểm tựa vững chắc trong việc đẩy lùi từng bước các tệ nạn xã hội, góp phần phòng chống các loại tội phạm, giữ vững ổn định, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, làm cơ sở cho việc xây dựng làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa phát triển bền vững.

Việc thực hiện xây dựng gia đình văn hóa đã dần nâng cao nhận thức của mỗi người về vai trò gia đình trong đời sống xã hội. Trong quá trình thực hiện phong trào, hầu hết các hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đã chủ động phát triển kinh tế, tổ chức lao động sản xuất, kinh doanh công tác, học tập đạt hiệu quả, năng suất, cùng hỗ trợ nhau xóa đói, giảm nghèo. Nhiều hộ gia đình mở rộng sản xuất, chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho năng suất và hiệu quả cao…

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thành phố nhấn mạnh, Hội nghị tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố năm 2019 là việc làm có ý nghĩa thiết thực động viên các gia đình văn hóa, tôn vinh và giữ gìn các giá trị văn hóa gia đình; tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện phong trào xây dựng Gia đình văn hóa trên địa bàn thành phố năm 2019. Sự phát triển rộng khắp của phong trào xây dựng Gia đình văn hóa đã tác động tích cực đến đời sống kinh tế, văn hóa – xã hội của thành phố, khơi dậy và phát huy tính chủ động, sáng tạo và khả năng của mỗi người, mỗi gia đình trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, truyền thống tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, thúc đẩy kinh tế – xã hội ngày càng ổn định và phát triển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, nhiều gia đình được công nhận gia đình văn hóa sẽ góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ “xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, hiện đại, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của người Hải Phòng” được đề ra trong Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố năm 2019 được tuyên dương.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đề nghị các gia đình văn hóa tiêu biểu tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, toàn diện hơn nữa, là những tấm gương sáng, điển hình để tuyên truyền, thuyết phục nhiều gia đình khác cùng xây dựng gia đình văn hóa. Trong những năm tiếp theo, để tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Ban chỉ đạo các cấp tiếp tục triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương và thành phố về xây dựng đời sống văn hóa; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, thường xuyên tại địa bàn. Chú trọng công tác truyền thông về vai trò của gia đình, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và hiệu quả của phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Nêu cao vai trò hạt nhân của gia đình trong việc hình thành và giáo dục nhân cách con người, giữ gìn nền nếp gia phong. Công tác bình xét, khen thưởng phải được Ban chỉ đạo các cấp tiến hành thường xuyên để kịp thời động viên phong trào. Tăng cường công tác giáo dục, ngăn chặn và kịp thời xử lý những tiêu cực xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật, tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho phong trào xây dựng gia đình văn hóa và các phong trào xã hội khác phát triển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Ngành Văn hóa chủ động phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổ chức thành công Hội nghị tuyên dương toàn quốc các điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tại Hải Phòng.

Tại Hội nghị, 218 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2019 đã được tuyên dương.

Phương Trang

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tuyên dương 218 gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác