Print Chủ Nhật, 10/03/2019 10:31

Theo Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2020, Sở KH&CN tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch tư vấn hỗ trợ dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) năm 2019.

 

Quyền lợi của các cá nhân, tổ chức khi tham gia chương trình sẽ được tư vấn hoàn thiện ý tưởng dự án, tư vấn thành lập doanh nghiệp, được hỗ trợ chi phí không gian làm việc chung, cơ sở hạ tầng, dịch vụ, được tham gia các chương trình đào tạo, cố vấn đến từ các chuyên gia trong từng lĩnh vực phù hợp với đặc thù từng dự án, được kết nối với cộng đồng khởi nghiệp, mạng lưới nhà đầu tư, quỹ tài chính tín dụng, được hỗ trợ về PR, marketing để ổn định và phát triển thị trường…

Đối tượng tuyển chọn của dự án bao gồm: các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp đã có sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo nhưng chưa hình thành doanh nghiệp; doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có thể đăng ký một hoặc nhiều dự án khởi nghiệp.

Tiêu chí tuyển chọn là: dự án khởi nghiệp ĐMST có sản phẩm được hình thành từ ý tưởng/ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ hoặc khai thác tài sản trí tuệ; có mô hình kinh doanh mới, sử dụng nền tảng công nghệ mới; có sản phẩm phục vụ cộng đồng nhằm hướng đến phát triển bền vững, phù hợp với xu thế phát triển tiên tiến trên thế giới.

Bên cạnh đó, dự án phải đáp ứng khả năng tăng trưởng, thị trường mục tiêu  khả thi; đội ngũ nhân sự đủ điều kiện để vận hành dự án; lĩnh vực hoạt động kinh doanh của dự án không thuộc danh mục ngành nghề cấm và hạn chế đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm tuyển chọn; sẵn sàng chia sẻ quyền sở hữu với các nhà đầu tư (thông qua việc mua cổ phần, góp vốn đầu tư.

Sau khi nộp hồ sơ, các dự án/ý tưởng khởi nghiệp tiềm năng sẽ tham gia phỏng vấn và được xét duyệt bởi hội đồng của Sở KH&CN thành phố. Nộp mẫu đăng ký về địa chỉ email knsangtao@gmail.com trước ngày 15/03/2019 (đăng ký online)

Liên hệ: Ms Nhung (0904 163 863) và Mr Tùng (0987 826 770). Thời gian phỏng vấn dự kiến cuối tháng 3-2019.

TG

 

 

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tuyển chọn dự án khởi nghiệp ĐMST thành phố Hải Phòng năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác