Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:02

Thực hiện chủ đề năm của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – cải thiện môi trường kinh doanh”, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, Cục Thuế TP Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ tăng cường hỗ trợ quyết toán thuế năm 2017. Mục đích là nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện thủ tục hành chính thuế, đặc biệt kỳ quyết toán thuế năm 2017.

Theo đó, Tuần lễ hỗ trợ Quyết toán thuế năm 2017 diễn ra trong thời gian 6 ngày (từ ngày 26-3-2018 đến 31-3-2018), tại Văn phòng Cục Thuế và các chi cục Thuế quận, huyện. Qua đó hỗ trợ về chính sách, pháp luật thuế liên quan đến quyết toán thuế năm 2017 (chủ yếu là thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo tài chính). Hỗ trợ lập quyết toán thuế trên ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế HTKK phiên bản mới nhất (đặc biệt đối với cá nhân tự quyết toán). Hỗ trợ người nộp thuế chưa có chữ ký số thực hiện kê khai, gửi tờ khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, theo địa mới thay thế từ 8-3-2018 là http://thuedientu.gdt.gov.vn. Hỗ trợ người nộp thuế thủ tục kê khai, nộp thuế điện tử (ưu tiên những người cao tuổi, tàn tật… có nhu cầu lập in hộ quyết toán thuế của cá nhân).

Đối với vướng mắc của người nộp thuế không thể hỗ trợ, giải đáp tại cơ quan thuế, Cục Thuế cử cán bộ xuống hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế. Số điện thoại Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ: 0313.827472; 0313.552941.  Phòng Thuế Thu nhập cá nhân: 0313.827474; 0313.836668. Phòng Tin học: 0313.551049.
(An ninh Hải Phòng 15/03/2018)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tuần lễ tăng cường hỗ trợ quyết toán thuế năm 2017: Tổ chức từ ngày 26 đến 31-3
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác