Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:52

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018, UBND thành phố giao Sở GD&ĐT chủ trì, cùng Hội Khuyến học thành phố, UBND các quận, huyện, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GD&ĐT (qua Vụ Giáo dục thường xuyên) và UBND thành phố trước ngày 20/10.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức người dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Trong những năm qua, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời đã được tổ chức đạt hiệu quả tích cực, có tác dụng lan tỏa trong xã hội, huy động được các Sở, ngành, hội, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp ủng hộ; mở được nhiều lớp học chuyên đề; xây dựng được nhiều thư viện, tủ sách cho các cơ sở giáo dục, lớp học và cho cộng đồng, góp phần phát triển văn hóa đọc trong toàn xã hội.

Năm nay, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được tổ chức từ ngày 1/10 đến ngày 7/10, trong đó Lễ khai mạc Tuần lễ sẽ được diễn ra vào ngày 1/10.

Tô Thành – haiphong.gov.vn 07/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 1-7/10
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác