Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:20

Sáng 18/ 9, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm tư vấn Thông tin và Truyền thông (Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông) tổ chức hội nghị tư vấn “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí thành phố Hải Phòng đến năm 2025”. Đồng chí Lê Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND thành phố, Hội Nhà báo thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí của thành phố.


Nội dung Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí thành phố Hải Phòng đến năm 2025 (Quy hoạch) gồm các phần: Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa – xã hội và hiện trạng phát triển báo chí thành phố Hải Phòng giai đoạn từ năm 2008 đến nay; Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí thành phố Hải Phòng đến năm 2025; Giải pháp và tổ chức thực hiện Quy hoạch. Trong đó, mục tiêu đến năm 2025, sắp xếp hệ thống báo chí trên địa bàn thành phố gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử. Quản lý báo chí trên địa bàn thành phố bảo đảm cho toàn bộ hệ thống báo chí cũng như từng cơ quan báo chí phát triển đúng quy hoạch, phù hợp quy mô, số lượng, tránh lãng phí; hướng các hoạt động báo chí vào thực hiện nhiệm vụ quan trọng là phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố. 

Tại hội nghị, hầu hết các đại biểu đều đồng tình với dự thảo Quy hoạch, có góp ý chỉnh sửa, bổ sung về mặt nội dung, từ ngữ.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày Quy hoạch, các đại biểu góp ý, Đồng chí Lê Văn Kiên Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông lưu ý đơn vị tư vấn khi xây dựng Quy hoạch cần đảm bảo những nội dung thành phố đã phê duyệt, bám sát mục tiêu, định hướng của Trung ương. Việc xóa bỏ, sát nhập các cơ quan báo chí phải thông qua với cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí đó để nắm rõ cơ sở thực tiễn, cân đối vận dụng đường lối chung; vạch rõ các phương án cụ thể để lựa chọn ra phương án tối ưu nhất. Đồng thời phải học hỏi từ thực tiễn các địa phương trên cả nước. Xây dựng mục tiêu phát triển của mỗi loại hình báo chí thành phố Hải Phòng đến năm 2020 cần được đưa vào tổng thể phát triển báo chí thành phố. Đồng chí cũng lưu ý nội dung trong quản lý báo chí cần sâu sát, phối hợp với các cơ quan liên quan như Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Nhà báo thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chủ quản để làm rõ trách nhiệm của các cơ quan này trong nội dung quản lý báo chí. Đồng chí Lê Văn Kiên đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp đóng góp ý kiến để Quy hoạch sớm được hoàn thiện và công bố.

H.T

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tư vấn “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí thành phố Hải Phòng đến năm 2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác