Print Thứ Hai, 16/12/2019 09:40 Gốc

Đây là một trong số những nội dung nổi bật vừa được sửa đổi, bổ sung tại Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020).

Theo đó, số lượng đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã chính thức giảm từ nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Từ ngày 01/7/2020 cho đến khi bầu ra HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026, số lượng đại biểu HĐND tại các đơn vị hành chính tiếp tục thực hiện theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.

Tải về “Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019”.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Từ tháng 7/2020, chính thức giảm số lượng đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác