Print Thứ Ba, 23/03/2021 10:45 Gốc

Ngày 22/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 406/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021.

Theo đó, vào Quý 2 và Quý 3, 4 trong năm 2021 sẽ tích hợp, cung cấp 11 dịch vụ công trực tuyến về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, cụ thể như sau:

Từ Quý 2/2021, thực hiện đăng ký cấp căn cước công dân qua mạng.

(1). Cấp, cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân. QUÝ II/2021.

(2). Xác nhận số CMND khi đã được cấp thẻ CCCD. QUÝ II/2021.

(3). Đăng ký thường trú. QUÝ III/2021.

(4). Đăng ký tạm trú. QUÝ III/2021.

(5). Khai báo tạm vắng. QUÝ III/2021.

(6). Thông báo lưu trú. QUÝ III/2021.

(7). Liên thông đăng ký khai sinh – thường trú – cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi. QUÝ III/2021.

(8). Liên thông đăng ký khai tử- xóa đăng ký thường trú – trợ cấp mai táng phí. QUÝ III/2021.

(9). Cấp hộ chiếu phổ thông. QUÝ III/2021.

(10). Cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (không gắn chip điện tử) tại các cơ quan trong nước. QUÝ III/2021.

(11). Kết nối, chia sẽ thông tin dữ liệu từ CSDL quốc gia về dân cư để đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và nâng mức độ dịch vụ từ mức độ 3 lên mức độ 4 đối với các dịch vụ công trực tuyến thuộc các ngành lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội; Tư pháp; Ngoại giao; Tài chính; Giáo dục và đào tạo; Giao thông vận tải; Tài nguyên môi trường; Kế hoạch đầu tư; Quốc phòng; Công thương; Lao động thương binh và Xã hội; Khoa học và công nghệ; Văn hóa thể thao du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Y tế; Thí điểm cơ chế kết nối, chia sẽ dữ liệu trong thực hiện dịch vụ công ích về cung cấp điện. QUÝ III và IV/2021.

Như vậy, trong thời gian tới công dân có thể thực hiện thủ tục liên quan đến cấp, cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân qua mạng và những thủ tục hành chính khác được liệt kê phía trên qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Quyết định 406/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ban hành.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Từ Quý 2/2021, thực hiện đăng ký cấp căn cước công dân qua mạng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác