Print Thứ Tư, 30/09/2020 10:14 Gốc

Thực hiện Thông báo số 217/TB-UBND ngày 5/6/2017 của UBND thành phố về giờ làm việc, từ ngày mai 1/10/2020, các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố sẽ thay đổi giờ làm việc, buổi sáng từ 7h30’ đến 12h00’, buổi chiều từ 13h30’ đến 17h00’.

Thực hiện Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về giờ làm việc bình thường; Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; tại Thông báo số 217/TB-UBND ngày 5/6/2017, UBND thành phố đã thông báo về giờ làm việc cụ thể như sau:

Mùa hè (từ ngày 1/5 đến 30/9): buổi sáng từ 07h00’ đến 11h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến 17h00’.

Mùa đông (từ ngày 1/10 đến 30/4): buổi sáng từ 7h30’ đến 12h00’, buổi chiều từ 13h30’ đến 17h00’.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Từ ngày mai 1/10, bắt đầu thực hiện giờ làm việc mùa đông
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác