Print Thứ Ba, 17/12/2019 15:06 Gốc

Theo quy định tại Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Việc bố trí công chức cấp xã có sự điều chỉnh, tăng thêm người ở một số chức danh.

Cụ thể, mỗi chức danh công chức cấp xã được bố trí từ 01 người trở lên, UBND cấp tỉnh quy định việc bố trí tăng thêm người ở một số chức danh công chức cấp xã phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng xã, phường, thị trấn (trừ chức danh Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã) nhưng không vượt quá tổng số cán bộ, công chức quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 92/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP.

Theo quy định trên, những chức danh công chức có thể bố trí thêm người đảm nhiệm gồm có:

– Văn hóa – xã hội;

– Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã);

– Tư pháp – hộ tịch;

– Văn phòng – thống kê;

– Tài chính – Kế toán.

Hiện hành, chỉ 02 chức danh Văn hóa – xã hội; Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã) được bố trí 02 người đảm nhiệm.

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Cụ thể như sau:

– Loại 1: tối đa 23 người;

– Loại 2: tối đa 21 người;

– Loại 3: tối đa 19 người.

Những chức danh công chức cấp xã có từ 02 người đảm nhiệm, khi tuyển dụng, ghi hồ sơ lý lịch và sổ BHXH phải thống nhất theo đúng tên gọi của chức danh công chức cấp xã quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP.

Căn cứ quyết định của UBND cấp tỉnh về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định tuyển dụng, phân công, điều động, luân chuyển và bố trí người đảm nhiệm các chức danh công chức cấp xã phù hợp với chuyên ngành đào tạo và đáp ứng các yêu cầu của vị trí công tác.

Thông tư 13/2019/TT-BNV có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2019 và bãi bỏ Thông tư 06/2012/TT-BNV; các nội dung quy định tại Điều 1; điểm a khoản 2 Điều 2; khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3; khoản 3, điểm a khoản 4 Điều 6 và Điều 9 Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010.

Tải về Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 6/11/2019

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Từ ngày 25/12/2019, 05 chức danh công chức cấp xã được bố trí 02 người đảm nhiệm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác