Print Thứ Ba, 10/10/2023 19:25 Gốc

Ngày 9/10/2023, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Giao nhận Kho Vận ngoại thương Hải Phòng (Công ty TNHH Châu Giang là đơn vị liên quan) để thực hiện Dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên (số 142 Lê Lai), phường Máy Chai và phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền.

Cùng dự có đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, phụ trách Đảng bộ quận Ngô Quyền; đồng chí Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; cùng lãnh đạo các Sở, ngành chức năng, đơn vị và địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe UBND quận Ngô Quyền báo cáo phương án cưỡng chế được phê duyệt tại Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 09/10/2023, Công an quận Ngô Quyền báo cáo Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự số 477/KH-CANQ-AN ngày 19/6/2023 và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND thành phố kết luận như sau:

1. Tại khu vực UBND quận Ngô Quyền đang tập trung giải phóng mặt bằng (khu vực Tổng kho 3 Lạc Viên) có diện tích 16,91ha để đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội, để bố trí nơi ở cho các hộ dân đang ở các chung cư cũ xuống cấp, nguy hiểm trên địa bàn thành phố. Ngày 28/10/2022, UBND quận Ngô Quyền đã ban hành các Thông báo thu hồi đất, UBND thành phố đã chỉ đạo cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất Khu vực này từ ngày 24/8/2023.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại cuộc họp.

Đến nay, đã có 26/27 tổ chức liên quan và 88/98 hộ dân chấp hành di chuyển tài sản và bàn bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Đối với 27 tổ chức có liên quan: Còn Công ty TNHH Châu Giang chưa thực hiện việc di chuyển, vẫn hoạt động sản xuất, với gần 1.000 công nhân, nhân viên làm việc, ảnh rất lớn đến việc thi công công trình và tiến độ thực hiện Dự án. Công ty TNHH Châu Giang không phải đơn vị trực tiếp thuê đất của UBND thành phố, mà chỉ thuê kho, bãi của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho Vận ngoại thương Hải Phòng (khoảng 2,4ha nhà kho, bãi) để tổ chức sản xuất kinh doanh.

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho Vận ngoại thương Hải Phòng đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và đã thực hiện việc bàn giao đất cho UBND quận Ngô Quyền.

Lãnh đạo UBND thành phố và UBND quận Ngô Quyền đã nhiều lần làm việc với Giám đốc Công ty TNHH Châu Giang và có nhiều văn bản chỉ đạo Công ty di chuyển thiết bị, máy móc ra khỏi khu nhà kho của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho Vận ngoại thương Hải Phòng để thực hiện Dự án nhưng đến nay Công ty TNHH Châu Giang vẫn tổ chức sản xuất.

Như vậy, có thể đánh giá: Công ty TNHH Châu Giang đang cố tình chây ì, cản trở việc thi công công trình.

Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền Cáp Trọng Tuấn báo cáo tại cuộc họp.

2. Đồng ý phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền và Kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự của Công an quận Ngô Quyền, với các nội chính như sau:

Thực hiện công tác cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Giao nhận Kho Vận ngoại thương Hải Phòng (Công ty TNHH Châu Giang là đơn vị liên quan) từ ngày 23/10/2023.

Yêu cầu Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng và Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng chỉ đạo dừng cung cấp điện và dừng cung cấp nước từ ngày 23/10/2023.

Thông qua các phương tiện truyền thông và trực tiếp thông tin đến công nhân viên của Công ty TNHH Châu Giang không đến địa điểm trên từ 00 giờ, ngày 23/10/2023.

Áp dụng các biện pháp không cho công nhân viên đến khu vực cưỡng chế, chỉ cho phương tiện và người của Công ty TNHH Châu Giang vào thực hiện việc chuyển hàng hóa, tháo dỡ và di chuyển thiết bị, máy móc.

Áp dụng các biện pháp giải tán đám đông khi công nhân viên cố tình tụ tập tại khu vực cưỡng chế gây mất an ninh, trật tự. Xử lý nghiêm khắc đối tượng cầm đầu gây mất an ninh, trật tự.

Sau khi cắt điện 3 ngày, nếu Công ty TNHH Châu Giang có văn bản đề nghị UBND quận Ngô Quyền xin tự tháo dỡ và di chuyển thiết bị, máy móc thì có thể cấp điện nước trở lại (chỉ để phục vụ tháo dỡ và di chuyển thiết bị, máy móc).

Đến 00 giờ, ngày 23/11/2023, nếu Công ty TNHH Châu Giang không tự tháo dỡ và di chuyển thiết bị, máy móc và các tài sản khác thì Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền thuê đơn vị chuyên nghiệp tháo dỡ, thuê kho để chứa thiết bị, máy móc (chi phí tháo dỡ, di chuyển thiết bị, máy móc và thuê kho do Công ty TNHH Châu Giang chi trả khi nhận lại thiết bị, máy móc).

Thành phố và Quận Ngô Quyền không chịu trách nhiệm về việc thiết bị, máy móc hư hỏng do việc tháo dỡ, di chuyển.

Đồng chí Lê Trí Vũ, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

3. Yêu cầu Công ty TNHH Châu Giang: Thông báo cho công nhân viên không đến khu vực cưỡng chế từ ngày 23/10/2023.

Dừng hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu vực trên từ 00 giờ, ngày 23/10/2023.

Hoàn thành việc tự tổ chức tháo dỡ và di chuyển thiết bị, máy móc trước ngày 23/11/2023.

Giải quyết chế độ chính sách cho công nhân viên trong thời gian ngừng việc theo quy định. Nộp ngay tiền công đoàn phí còn nợ với số tiền khoảng 5,14 tỷ đồng. Chi trả UBND quận Ngô Quyền toàn bộ chi phí thuê tháo dỡ, di chuyển thiết bị, máy móc và thuê kho (trong trường hợp Công ty TNHH Châu Giang không tự tháo dỡ và di chuyển thiết bị, máy móc).

Nghiêm cấm việc kêu gọi công nhân viên tụ tập đông người dưới mọi hình thức; trường hợp để công nhân viên tụ tập đông người, Giám đốc Công ty TNHH Châu Giang chịu trách nhiệm khi để xảy ra mất an ninh, trật tự.

4. Giao Công an thành phố: Kiểm tra, lập danh sách công nhân viên Công ty TNHH Châu Giang và địa chỉ nơi cư trú, phân nhóm theo địa bàn quận, huyện; gửi UBND các quận, huyện để phối hợp.

Chỉ đạo Công an các xã, phường, thị trấn gửi thông báo kết luận cuộc họp ngày hôm nay tới từng công nhân viên (cả người nước ngoài đang làm việc cho Công ty TNHH Châu Giang đang cư trú trên địa bàn); hoàn thành trước ngày 15/10/2023.

Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu vực quan trọng của thành phố. Xử lý nghiêm khắc các đối tượng cố tình gây mất an ninh, trật tự. Tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty TNHH Châu Giang tháo dỡ, di chuyển thiết bị, máy móc và lắp đặt tại địa điểm mới.

5. Yêu cầu cán bộ, đảng viên có liên quan đến Giám đốc Công ty TNHH Châu Giang, nêu cao tinh thần nêu gương mà Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ đạo tại Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 và Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018, vận động thuyết phục Giám đốc Công ty TNHH Châu Giang thực hiện sự chỉ đạo của thành phố.

6. Yêu cầu UBND các quận, huyện theo danh sách và địa chỉ nơi cư trú của công nhân viên Công ty TNHH Châu Giang do Công an thành phố cung cấp, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố vận động người đang làm việc tại Khu vực cưỡng chế nêu trên không đến khu vực cưỡng chế, không tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự.

7. Đề nghị Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng chỉ đạo hệ thống công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động công nhân viên Công ty TNHH Châu Giang thực hiện chủ trương của thành phố.

8. Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Quận ủy Ngô quyền, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động công nhân viên Công ty TNHH Châu Giang thực hiện chủ trương của thành phố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan thực hiện./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Từ ngày 23/10/2023, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Giao nhận Kho Vận ngoại thương Hải Phòng (Công ty TNHH Châu Giang là đơn vị liên quan) tại Tổng kho 3 Lạc Viên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác