Print Thứ Sáu, 16/09/2022 13:20 Gốc

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, ngày 15/9/2022, UBND huyện Tiên Lãng ra Thông báo số 240 về kiểm tra xác minh hoạt động nuôi ngao tại khu vực biển trên địa bàn xã Vinh Quang trong thời gian từ ngày 16 đến hết ngày 24/9/2022.

Theo đó, để bảo đảm tính khách quan, chính xác và phản ánh đúng thực tế hoạt động nuôi ngao của các hộ tại khu vực biển trên địa bàn xã Vinh Quang, UBND huyện Tiên Lãng đề nghị các hộ đang có hoạt động nuôi trồng thủy sản (nuôi ngao) tại đây chủ động liên hệ với UBND huyện để cung cấp thông tin và phối hợp các đoàn kiểm tra của UBND huyện trong quá trình kiểm tra thực tế từ ngày 16 đến hết ngày 24/9/2022.

Hết thời gian này, các hộ không đến khai báo cung cấp thông tin hoặc không phối hợp UBND huyện để xác định hoạt động nuôi ngao thì coi như không có hoạt động nuôi ngao trên khu vực biển của huyện. Đối với các phần diện tích đang có ngao, chòi và cọc quây, nếu không có hộ nào nhận trong quá trình huyện kiểm tra xác định trên thực địa thì phần diện tích và các chòi đó coi như không có chủ. UBND huyện Tiên Lãng sẽ xử lý theo quy định.

Chòi canh ngao tại bãi triều ngoài khơi xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng).

Địa điểm và số điện thoại liên hệ: UBND xã Vinh Quang, liên hệ đồng chí Phạm Minh Hải, Chủ tịch UBND xã, số điện thoại: 0989.502869; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Lãng, địa chỉ: khu 2 thị trấn Tiên Lãng, số điện thoại: 02253.883313. Đề nghị các hộ đến liên hệ làm việc hoặc gọi điện thoại trong giờ hành chính./.

Tin và Ảnh: Thái Phan

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Từ ngày 16 đến hết ngày 24/9/2022, UBND huyện Tiên Lãng kiểm tra xác minh hoạt động nuôi ngao tại khu vực biển trên địa bàn xã Vinh Quang
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác