Print Thứ Sáu, 10/06/2022 11:00 Gốc

Từ ngày 15/6/2022, giá dịch vụ công trong lĩnh vực đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được áp dụng theo Quyết định 29/2022/QĐ-UBND quy định giá cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, vừa được UBND thành phố ban hành.

Giá dịch vụ công trong lĩnh vực đăng ký, cấp giấy chứng nhận gồm giá cung cấp dịch vụ trích lục hồ sơ địa chính; giá cung cấp dịch vụ đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và trích đo địa chính thửa đất, giá cung cấp dịch vụ đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, giá cung cấp dịch vụ đo đạc chỉnh lý bản trích đo địa chính hoặc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính, giá cung cấp dịch vụ đo đạc tài sản gắn liền với đất. Cụ thể, mức giá trích lục hồ sơ địa chính số là 70 nghìn đồng/thửa, trích sao hồ sơ địa chính giấy là 92 nghìn đồng/thửa; giá đo đạc bản đồ địa chính ngoại nghiệp tỷ lệ 1/200 được chia thành mức độ với mức giá dịch vụ thấp nhất là hơn 28 triệu/ha; cao nhất là hơn 44 triệu đồng/ha; giá đo đạc bản đồ địa chính nội nghiệp tỷ lệ 1/200 cũng chia thành 4 mức độ, cao nhất là 3,9 triệu đồng/ha; thấp nhất là 3,1 triệu đồng/ha….

Đối tượng áp dụng là Văn phòng Đăng ký đất đai; tổ chức, hộ dân, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoai, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do tặng một phần diện tích của thửa đất trên giấy chứng nhận đã cấp để xây dựng, mở rộng các công trình nông thôn kiểu mẫu./.

Thu Thủy

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Từ ngày 15/6: Áp dụng giá dịch vụ công mới trong lĩnh vực đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác