Print Thứ Hai, 11/11/2019 16:13

Thực hiện Chương trình giám sát quý III năm 2019, từ ngày 20/9 đến ngày 18/10/2019, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố đã tổ chức giám sát chuyên đề về kết quả triển khai thực hiện phương án tự chủ tại 4 Bệnh viện (Bệnh viện Việt Tiệp, Bệnh viện Trẻ em, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Kiến An và giám sát qua báo cáo đối với Bệnh viện Mắt Hải Phòng, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế.

Qua giám sát, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của các bệnh viện công lập đang thực hiện thí điểm phương án tự chủ theo Quyết định của UBND thành phố trong bối cảnh Chính phủ chưa có hướng dẫn cụ thể về tự chủ bệnh viện, Hải Phòng là địa phương đi đầu thực hiện.

Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp kiến nghị tại cuộc giám sát với Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố đánh giá các đơn vị thí điểm tự chủ đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai toàn diện các nhiệm vụ được giao, kèm theo là các mục tiêu, các nhóm giải pháp tiên tiến, đột phá, phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị và đề cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên y tế. Chủ động trong việc tổ chức bộ máy, tuyển dụng, bố trí sắp xếp nhân lực theo đề án vị trí việc làm; chủ động xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển đơn vị; tự chủ tài chính trong việc giao quản lý, sử dụng tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính, huy động các nguồn vốn từ liên doanh liên kết để đầu tư các trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; thu các khoản thu về dịch vụ khám chữa bệnh theo quy định và chi theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Đồng thời các đơn vị tự chủ đã trích lập các quỹ theo quy định để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y bác sỹ; nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động… Nhờ đó, cơ sở vật chất của các đơn vị tự chủ khang trang, sạch đẹp, các khoa, phòng được sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, sử dụng số người làm việc hiệu quả. Thu nhập tăng thêm của người lao động tăng cao so với trước khi tự chủ.

Các đơn vị còn chủ động đầu tư trang thiết bị, ứng vốn xây dựng cơ sở vật chất, tích cực ứng dụng kỹ thuật cao, kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, có nhiều kỹ thuật chuyên sâu mang tầm cấp vùng và tầm quốc tế; thái độ y đức của y bác sỹ, nhân viên y tế được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Những kết quả đó cho thấy chủ trương thực hiện phương án tự chủ đối với các bệnh viện và các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành Y tế là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với định hướng của Đảng và xu hướng phát triển, hội nhập hiện nay.

Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố Bùi Thế Nghĩa phát biểu trong cuộc giám sát tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được, trong quá trình thực hiện tự chủ vẫn còn bộc lộ nhiều khó khăn vướng mắc. Mặc dù các đơn vị thực hiện tự chủ nhưng một số việc chưa được phân cấp, giao quyền tự chủ. Việc giao chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh chưa sát với tình hình thực tế làm phát sinh tăng số giường thực kê đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc bố trí nhân lực y tế phục vụ cũng như tình trạng bệnh nhân phải nằm ghép chật chội tại các buồng bệnh; cơ sở vật chất của một số bệnh viện tự chủ xuống cấp, chật chội, nhiều trang thiết bị còn lạc hậu; một số công trình, dự án tại các bệnh viện đầu tư dở dang, kéo dài…

Để việc triển khai thực hiện phương án tự chủ của các bệnh viện đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố đề nghị: UBND thành phố tổ chức sơ kết đánh giá kết quả việc thực hiện phương án tự chủ của các đơn vị (bệnh viện) trong ngành Y tế, trên cơ sở đó điều chỉnh, sửa đổi những nội dung chưa phù hợp tại các Quyết định của UBND thành phố về phương án tự chủ đối với các bệnh viện; chỉ đạo các sở, ngành chức năng sớm tham mưu cho thành phố giải quyết các vướng mắc của các đơn vị thực hiện tự chủ hiện nay.

Đối với các đơn vị (bệnh viện), Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố đề nghị cần chủ động tích cực hơn trong việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn trong điều kiện tự chủ; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các quyết định của UBND thành phố để kịp thời có biện pháp giải quyết tháo gỡ; tăng cường huy động các nguồn lực để cải tạo cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa trang thiết bị y tế để có thể thực hiện các kỹ thuật cao, phương pháp mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh, tạo sự hài lòng cho người bệnh, xây dựng thương hiệu cho bệnh viện; cân đối các dịch vụ theo yêu cầu và việc khám chữa bệnh thông thường nhằm giảm bớt các chi phí cho người bệnh, nhất là đối với bệnh nhân nghèo, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; tích cực phối hợp với các sở, ngành địa phương trong việc bảo đảm an ninh trật tự trong và ngoài bệnh viện, kiểm soát tốt dịch bệnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn trong quá trình triển khai tự chủ…

Phương Trang

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tự chủ đối với các bệnh viện, đơn vị sự nghiệp công lập ngành Y tế là chủ trương đúng đắn, phù hợp với xu hướng phát triển, hội nhập
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác