Print Thứ Hai, 25/10/2021 16:15 Gốc

Bộ VHTTDL thỏa thuận Báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Quỳnh Hoàng, TP Hải Phòng gồm các nội dung: Tu bổ Đại đình (Tiền bái và Hậu cung); tôn tạo Nghi môn; cải tạo hạ tầng kỹ thuật: Hàng rào, điện, chiếu sáng, phòng cháy, chữa cháy, chống mối công trình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có văn bản số 3910/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hải Phòng về việc thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Quỳnh Hoàng thuộc xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ VHTTDL thỏa thuận Báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Quỳnh Hoàng, gồm các nội dung: Tu bổ Đại đình (Tiền bái và Hậu cung); tôn tạo Nghi môn; cải tạo hạ tầng kỹ thuật: Hàng rào, điện, chiếu sáng, phòng cháy, chữa cháy, chống mối công trình.

Tuy nhiên, Bộ VHTTDL đề nghị UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý:

Đối với Tiền bái: Không làm rồng thành bậc; đối với Hậu cung: Cửa Hậu cung thiết kế kiểu thượng song hạ bản theo hiện trạng, thay thế cho cửa bức bàn theo đề xuất tại Hồ sơ. Tận dụng tối đa các cấu kiện gỗ cổ và cũ, giữ nguyên đối với các cấu kiện còn tốt; gia cố tu bổ đối với cấu kiện hư hỏng một phần, chỉ thay thế khi cấu kiện đã hư hỏng hoàn toàn.

Đồng thời bổ sung biện pháp chắp – vá – nối các cấu kiện gỗ cần tu bổ; bản vẽ thiết kế hàng rào cần đảm bảo đủ điều kiện thi công; phương án bảo vệ, bảo quản hiện vật, đồ thờ, nội thất công trình.

Bên cạnh đó, thành lập Hội đồng đánh giá di tích để phân loại, đánh giá cấu kiện theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày bàn giao, đưa công trình vào sử dụng, Bộ VHTTDL đề nghị chủ đầu tư gửi Nhật ký công trình và Hồ sơ hoàn công đến Cục Di sản văn hóa để lưu trữ và quản lý di tích.

Bộ VHTTDL có ý kiến, đồng thời đề nghị UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan liên quan hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện Hồ sơ, thông báo rộng rãi nội dung tu bổ, tôn tạo di tích đình Quỳnh Hoàng trước Nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tu bổ, tôn tạo di tích đình Quỳnh Hoàng, TP Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác