Print Thứ Tư, 26/05/2021 20:00 Gốc

Ngày 25/5/2021, UBND thành phố đã có Văn bản chỉ đạo số 3368/UBND-VX, trong đó điều chỉnh nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế cho thấy vẫn còn có một số đơn vị, cơ sở trên địa bàn thành phố thực hiện chưa nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố; các quận, huyện chưa tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm; đặc biệt, ngày 26/52021, tại tỉnh Hải Dương đã ghi nhận trường hợp F2 chuyển thành F0.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố chỉ đạo từ 6h00’ ngày 27/5/2021, tạm dừng hoạt động đối với các công viên – vườn hoa, các hoạt động thể thao trong nhà và ngoài trời trên địa bàn thành phố cho đến khi có chỉ đạo mới của UBND thành phố.

UBND thành phố chỉ cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong nhà hoạt động với điều kiện phục vụ không quá 10 người trong cùng một thời điểm, phải đảm bảo tuân thủ khoảng cách của khách tối thiểu 2m, có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, khuyến khích bán hàng cho khách mang về. Giao UBND các quận, huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện, yêu cầu dừng hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo các yêu cầu trên.

UBND thành phố chỉ cho phép các cơ sở lưu trú phục vụ cho chuyên gia, người lao động, công nhân đang làm việc trên địa bàn thành phố nhưng phải đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh. Giao UBND các quận, huyện phối hợp với Sở Du lịch kiểm tra, giám sát việc thực hiện, yêu cầu dừng hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo các yêu cầu trên.

Đối với công nhân, người lao động từ thành phố Hải Dương thuộc tỉnh Hải Dương sang Hải Phòng làm việc, UBND thành phố giao Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, UBND các quận, huyện chỉ đạo các doanh nghiệp bố trí công nhân, người lao động ở lại Hải Phòng.

Các nội dung không đề cập tại Văn bản này tiếp tục thực hiện theo các Văn bản chỉ đạo trước đây của UBND thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và người dân nghiêm túc triển khai thực hiện.

Hồng Nhung/Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Từ 6h00’ ngày 27/5/2021, tạm dừng hoạt động đối với các công viên – vườn hoa, các hoạt động thể thao trong nhà và ngoài trời trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác