Print Thứ Năm, 13/10/2022 16:30 Gốc

Theo Bộ Công Thương, từ 15/10, thương nhân có thể tải và tự in 14 loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

Nội dung này được Bộ Công Thương đưa ra tại Thông báo số 257/TB-BCT về việc in giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường.

Theo thông báo này, để tạo thuận lợi và giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy xuất khẩu, từ ngày 15/10 tới, thương nhân đề nghị cấp một số loại C/O có thể tải mẫu C/O và tự in trên giấy A4 thông thường từ Hệ thống Quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương (eCoSys) tại địa chỉ https://ecosys.gov.vn.

Các loại C/O mà thương nhân có thể tự in trên giấy trắng, kích thước A4 theo tiêu chuẩn ISO bao gồm: Mẫu D, AANZ, AK, AI, AJ, E, AHK, RCEP, CPTPP, VK, VJ, VC, VN-CU và S.

Mẫu C/O các loại nêu trên do Bộ Công Thương phát cho thương nhân vẫn được tiếp tục sử dụng hết ngày 15/4/2023.

Bộ Công Thương đã thông báo tới cơ quan có thẩm quyền của các nước đối tác FTA về nội dung nêu trên.

Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, thương nhân liên hệ Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương (điện thoại: 024.2220.5361/5444/2468; thư điện tử: xnk-xxhh@moit.gov.vn) để kịp thời xử lý.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Từ 15/10, thương nhân có thể tự in 14 loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác