Print Thứ Tư, 10/06/2020 16:04 Gốc

Khi Luật Giáo dục năm 2019 chính thức có hiệu lực, phụ cấp thâm niên của giáo viên cũng sẽ bị bãi bỏ trong tiền lương.

Luật Giáo dục năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2020, có nhiều sửa đổi, bổ sung, trong đó có vấn đề tiền lương, phụ cấp thâm niên của giáo viên

Theo Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, nhà giáo được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ. Theo đó, nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục từ đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Tuy nhiên, từ ngày 1-7-2020 tại điều 76 Luật Giáo dục năm 2019 quy định: Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp, được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ.

Do đó, sắp tới giáo viên sẽ không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề mà sẽ được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề – loại phụ cấp áp dụng với người vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành là nghệ nhân ưu tú trở lên…(theo Nghị định 113/2015).

Từ 1-7-2020, lương giáo viên sẽ không có nhiều thay đổi dù không còn phụ cấp thâm niên.

Đây cũng là tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng năm 2018 về việc cải cách tiền lương, trong đó quy định: Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề; Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm thành phụ cấp theo nghề; Có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước dành cho ngành giáo dục và đào tạo, y tế, Tòa án, kiểm sát…

Như vậy, phụ cấp thâm niên sẽ bị “cắt” ra khỏi cơ cấu tiền lương của giáo viên từ ngày 1-7-2020. Tuy nhiên, theo Nghị quyết 86 năm 2019 của Quốc hội, cũng từ 1-7 năm nay, lương cơ sở sẽ được tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng theo công thức: Lương = (bằng) hệ số x (nhân) mức lương cơ sở, vì vậy lương cơ sở sẽ tăng kéo theo lương của giáo viên cũng tăng. Đồng thời, giáo viên vẫn được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề. Do vậy, lương giáo viên sẽ không có nhiều thay đổi dù không còn phụ cấp thâm niên.

Để cùng chia sẻ khó khăn với người lao động và có thêm nguồn lực cho các mục tiêu cấp bách, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, trước mắt chưa tăng lương cơ sở với viên chức (theo Báo cáo số 237/BC-CP). Theo đó, nếu đề xuất này được chấp nhận thì lương giáo viên sẽ có một số điều chỉnh như: Không tăng lương cơ sở đồng nghĩa với việc mức lương của giáo viên vẫn được tính với mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng như hiện nay; Có thể hoãn thực hiện cải cách tiền lương từ năm 2021 như tinh thần của Nghị quyết 27. Khi đó, lương giáo viên có thể chưa được áp dụng theo chức vụ, vị trí việc làm; chưa bổ sung tiền thưởng vào cơ cấu tiền lương…

H.Lê

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Từ 1-7, phụ cấp thâm niên của giáo viên sẽ bị cắt
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác