Print Thứ Tư, 08/05/2019 15:30

Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1-7-2019.

 Việc tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng từ 1-7 sẽ làm tăng thêm khoảng trên 7,19% mức phí tham gia BHYT hộ gia đình, tương ứng khoảng từ 21.600 – 54.000 đồng/thẻ, với quy định mức phí như trên.

Tại Điểm e, Khoản 1, Điều 7 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn Luật BHYT đã nêu rõ mức đóng BHYT theo hộ gia đình được tính như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60% và 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Từ 1-7-2019:  Tăng từ 21.600 – 54.000 đồng/thẻ BHYT hộ gia đình
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác