Print Thứ Năm, 07/11/2019 11:37

Theo thông báo của Tổng cục Hải quan gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, kể từ ngày 08/11/2019, 3 thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ được triển khai chính thức thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Cụ thể, 3 thủ tục hành chính bao gồm: Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm; Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in.

Để triển khai các thủ tục của Bộ Thông tin truyền thông trên Cơ chế một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu theo các thủ tục trên hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) cho cán bộ hải quan để tra cứu, khai thác thông tin liên quan.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị cán bộ hải quan không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bản giấy của các chứng từ nêu trên khi đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi Tổng cục Hải quan về việc đào tạo và triển khai chính thức kết nối thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN đối với 03 thủ tục hành chính của Bộ.

Theo đó, Trung tâm Thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Tổng cục Hải quan triển khai các công việc chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, chỉ tiêu thông tin, phát triển phần mềm, kết nối thông luồng nghiệp vụ và kiểm thử hệ thống. Sau thời gian tiến hành chạy thử nghiệm, việc chuẩn bị cho triển khai chính thức kết nối đã hoàn thành.

Bộ đã tiến hành tổ chức buổi đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính vào ngày 25/9/2019, thời gian thử nghiệm hệ thống từ ngày 16/9 đến 29/9/2019.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai thực hiện được 02 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia gồm: Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu- phát sóng vô tuyến điện; Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký doanh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh. Nếu thêm 03 thủ tục hành chính mới nêu trên được áp dụng từ ngày 08/11/2019 (theo kế hoạch năm 2019) thì số lượng thủ tục hành chính được triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Thông tin truyền thông sẽ là 05 thủ tục hành chính.

Nguồn. VNSW

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Từ 08/11/2019: Chính thức áp dụng 3 thủ tục hành chính mới của Bộ TT&TT trên Cơ chế một cửa quốc gia
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác