Print Thứ Hai, 16/12/2019 09:47 Gốc

Hiện nay, việc nâng ngạch công chức sẽ căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua thi tuyển. Tuy nhiên, từ ngày 01/7/2020, ngoài hình thức thi tuyển thì còn có hình thức xét tuyển để nâng ngạch công chức. Như vậy, với quy định này sẽ tạo ra điều kiện thuận lợi hơn hiện hành để công chức được nâng ngạch.

Đồng thời tại luật mới lần này cũng quy định rõ, công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn thì được đăng ký dự thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch; việc thi nâng ngạch, xét nâng ngạch phải bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

Với quy định mới này, sẽ giúp công chức cố gắng, phấn đấu hơn trong công việc để có cơ hội nâng ngạch tương ứng với năng lực, sự cống hiến của mình; được hưởng mức lương cao hơn hiện tại.

Ngoài ra, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 bổ sung quy định, công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch được bổ nhiệm vào ngạch công chức cao hơn và được xem xét bố trí vào vị trí việc làm tương ứng. Như vậy, khi được nâng ngạch thì công chức sẽ được bố trí vào việc làm tương ứng để phát huy tốt khả năng của mình và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Luật này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

Tải về “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức năm 2019”.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Từ 01/7/2020, tạo điều kiện thuận lợi để nâng ngạch công chức
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác