Print Thứ Ba, 01/12/2020 12:12 Gốc

Theo đó, tại điều 12, Nghị định 119/NĐ-CP ngày 07/10/2020, các mức phạt áp dụng đối với hành vi vi phạm quy định về thông tin phải ghi, thể hiện trên báo chí, bản tin, đặc san như sau:

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi không ghi đủ hoặc không ghi đúng nội dung theo quy định về thông tin phải ghi, thể hiện trên báo chí, bản tin, đặc san.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi trình bày trên trang nhất, bìa một đối với báo in, tạp chí in, trang chủ, các trang đối với báo điện tử, tạp chí điện tử có nội dung không phù hợp với nội dung của sản phẩm báo chí.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không thể hiện biểu tượng, nhạc hiệu đối với báo nói, báo hình.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Từ 01/12/2020, hành vi không thể hiện biểu tượng, nhạc hiệu đối với báo nói, báo hình bị phạt đến 5 triệu đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác