Print Thứ Hai, 16/09/2019 12:09

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 1172/QĐ-TTg ngày 11/9/2019 phê duyệt Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Quy định ghi âm, ghi hình khi hỏi cung đã được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, có hiệu lực từ 01/01/2018.

Mục tiêu của Đề án chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 trên phạm vi toàn quốc nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố và xét xử đảm bảo quyền con người, quyền công dân.

Trích nội dung đề án.

Hiện tại việc ghi âm hoặc ghi hình bị can đã được triển khai thực hiện thí điểm, tuy nhiên để triển khai được trên toàn quốc cần có lộ trình thích hợp.

Quyết định đã đưa ra lộ trình cụ thể để thực hiện Đề án, theo đó mục tiêu năm 2019, sẽ hoàn thành Đề án tổng thể và triển khai đầu tư đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ thực hiện việc ghi âm, ghi hình có âm thanh hỏi cung bị can.

Kể từ ngày 01/01/2020, thực hiện thống nhất ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can trên phạm vi toàn quốc.

Trình tự, thủ tục thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 01/02/2018.

Quyết định 1172/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/9/2019.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Từ 01/01/2020: Thống nhất ghi âm hoặc ghi hình hỏi cung bị can trên cả nước
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác