Print Thứ Năm, 24/09/2020 14:00 Gốc

Nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, ứng phó thiên tai; nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố thiên tai; UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 23/9/2020 tuyên truyền về phòng, chống thiên tai – Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025.

Tại Kế hoạch này, UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác tuyên truyền về phòng, chống thiên tai – Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng… Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai Kế hoạch đảm bảo chất lượng hiệu quả; tổng hợp kết quả triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND thành phố, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Ảnh minh họa: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 3 năm 2019.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp nội dung thông tin tài liệu tuyên truyền về triển khai kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch; biểu dương các gương người tốt, việc tốt, các tổ chức, cá nhân, đơn vị có sáng kiến trong thực hiện công tác phòng, ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố lồng ghép nội dung về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong hoạt động tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phố, khu dân cư; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp kịp thời các thông tin, tài liệu, tư liệu có liên quan cho các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thành phố.

UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động thuộc Kế hoạch này trên địa bàn theo thẩm quyền, phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Chỉ đạo Phòng Văn hóa-Thông tin, Đài Truyền thanh cơ sở thực hiện truyền thanh thường xuyên tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

Xem chi tiết nội dung của Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 23/9/2020 tại file đính kèm.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Truyên truyền phòng, chống thiên tai: Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác