Print Thứ Sáu, 20/11/2020 10:30 Gốc

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 19/11/2020, tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 2 tập thể thuộc thành phố Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2019-2020 của thành phố Hải Phòng.

Theo đó, 2 tập thể nhận Cờ Thi đua của Chính phủ là: Trường Mầm non Sao Sáng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng và Trường Tiểu học Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Trường Mầm non Sao Sáng (huyện An Lão) và trường Tiểu học Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên) được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác