Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:16

Sáng 18-1, Đảng ủy Trường đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố tới dự.

Sinh viên Trường đại học Hàng hải Việt Nam thực hành mô phỏng tàu.

Đồng chí Nguyễn Đình Bích đề nghị Đảng ủy trường tiếp tục lãnh đạo xây dựng trường trọng điểm quốc gia, trong đó coi trọng nâng cao chất lượng đào tạo kết hợp nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; gắn đổi mới đào tạo, huấn luyện với nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế biển… giữ vững và ổn định các ngành nghề đào tạo, nhất là nhóm ngành kỹ thuật, hàng hải cần thu hút lượng sinh viên nhiều hơn nữa để đáp ứng nhu cầu nhân lực của thành phố và đất nước.

Năm 2019, Đảng bộ Trường đại học Hàng hải Việt Nam chọn chủ đề hành động “Tiếp tục kiện toàn tinh gọn bộ máy quản lý, bảo đảm hoạt động hiệu quả; nâng cao năng lực, trách nhiệm công vụ của đội ngũ viên chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo đột phá trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế”. Trong đó, phấn đấu 20% số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80% số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; kết nạp 115 đảng viên.

Báo Hải Phòng 21/01/2019

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Trường đại học Hàng hải Việt Nam: Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác