Print Thứ Tư, 08/01/2020 15:24 Gốc

Vừa qua, Bảng xếp hạng đại học của Việt Nam UPM (University Performance Metrics) công bố danh sách 30 các trường đại học dẫn đầu về chỉ số nghiên cứu khoa học trên cả nước. Trong đó có Trường đại học Hàng hải Việt Nam.

Các tiêu chí đánh giá được đưa ra gồm: Quy mô nghiên cứu – tổng số các bài báo tích hợp, đã được lọc trùng từ 2 cơ sở dữ liệu Web of Science và Scopus của các cơ sở giáo dục đại học xuất bản trong giai đoạn 2015-2019 (chiếm 45%); Năng suất nghiên cứu – chỉ số bài báo trung bình trên giảng viên và nghiên cứu viên (chiếm 25%); Chất lượng nghiên cứu – chỉ số trích dẫn trung bình thu thập được trong năm 2019 cho các bài báo xuất bản trong giai đoạn 2014-2015 (chiếm 25%); Chỉ số công bố bằng nội lực – Tỷ lệ phần trăm các bài báo hoàn toàn của tác giả Việt Nam (chiếm 5%).

Sinh viên trường Đại học Hàng Hải Việt Nam trong giờ thực hành.

Cụ thể, Trường đại học Hàng hải Việt Nam xếp hạng như sau: Xếp hạng tổng thể của các chỉ số nghiên cứu đạt thứ 21; chỉ số nghiên cứu nội lực đạt thứ 4; chỉ số trích dẫn trung bình đạt vị trí thứ 18; chỉ số bài báo trung bình trên giảng viên đạt thứ 27 và chỉ số quy mô công bố đạt thứ 26 trên Bảng xếp hạng.

Từ năm 2014 đến nay Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có trên 130 công bố khoa học được đăng trên các Tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI, 291 công bố được đăng trên các Tạp chí khoa học thuộc danh mục SCOPUS và trên 1.000 bài báo đăng trong tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín trong nước. Ngoài ra, nhà trường còn có tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải là nơi đăng các thông tin, phổ biến các định hướng nghiên cứu khoa học và đào tạo của Trường đại học Hàng hải Việt Nam, công bố và phổ biến kết quả các công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các chuyên ngành đào tạo của nhà trường, phục vụ các lĩnh vực thuộc ngành Hàng hải.

Để đạt được thành tích đáng tự hào này, trong những năm qua, Trường đại học Hàng hải Việt Nam luôn chú trọng tăng cường các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy các công bố khoa học trên các tạp chí khoa học có uy tín trong và ngoài nước bên cạnh việc đa dạng hóa nghiên cứu khoa học. Từ quý III năm 2019, nhà trường tiếp tục triển khai Quyết định ban hành quy định hỗ trợ kinh phí tham dự hội nghị, hội thảo, công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ nhằm khuyến khích giảng viên các khoa, viện, trung tâm tham gia nghiên cứu khoa học, chú trọng triển khai nghiên cứu áp dụng, các đề tài nghiên cứu từ cấp trường đến cấp nhà nước và các chương trình nghiên cứu; thành lập các trung tâm, viện nghiên cứu và đẩy mạnh nghiên cứu, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn của Nhà trường; thường xuyên tổ chức các hội nghị khoa học công nghệ, cải tiến hoạt động đào tạo gắn kết với hoạt động khoa học…

Lê Hiệp/Báo Hải Phòng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Trường đại học Hàng hải Việt Nam nằm trong tốp trường đại học dẫn đầu về nghiên cứu tại Việt Nam
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác