Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:39

Trước thềm Xuân Mậu Tuất 2018, Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu Ba trả lời phỏng vấn Báo Hải Phòng về kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng-an ninh; xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ của thành phố Hải Phòng trong xu thế hội nhập, phát triển sâu rộng như hiện nay.

– Đề nghị đồng chí Tư lệnh cho biết những kết quả nổi bật của Quân khu Ba trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017?

Năm 2017, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. Trong đó, chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật được nâng cao. Đến nay, 8/9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu triển khai xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ với 16 hạng mục, kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của các địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật. Trong năm, LLVT Quân khu tổ chức đa dạng hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” với tổng trị giá quà tặng hơn 6,3 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ xây dựng 298 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, vượt cao so với chỉ tiêu trên giao; tổ chức thăm hỏi, tặng quà 3.838 tập thể, cá nhân gia đình chính sách trong đơn vị và địa phương trên địa bàn; tham gia có hiệu quả trong công tác phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn…

– Đồng chí đánh giá như thế nào về những kết quả thành phố Hải Phòng đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ từ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 đến nay?

Từ năm 2015 đến nay, Hải Phòng có sự phát triển bứt phá mạnh mẽ, vượt trội, đạt nhiều thành tựu quan trọng, to lớn. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố luôn ở mức gấp 1,5 lần so với bình quân chung của cả nước. Riêng năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của thành phố đạt 14,01%, cao nhất từ năm 1994 đến nay; thu nội địa đạt gần 22.000 tỷ đồng, tăng 26,2%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đề ra trước 3 năm…

Những thuận lợi về phát triển kinh tế giúp thành phố Hải Phòng tạo ra thế mạnh trong củng cố quốc phòng. Cụ thể, trên các địa bàn trọng điểm, khi xây dựng các công trình, triển khai dự án kinh tế, khu công nghiệp; hệ thống giao thông đường bộ, đường thuỷ, cảng hàng không…cơ quan quân sự các cấp tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về các giải pháp gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng. Các công trình được triển khai đều mang tính “lưỡng dụng”, gắn với lợi ích  quốc phòng.

Lực lượng vũ trang thành phố thường xuyên được củng cố, huấn luyện chu đáo, có đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Việc phát triển tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài được thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc. Ngoài ra, lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ, sắp xếp bảo đảm chỉ tiêu, biên chế đủ 100% số đầu mối đơn vị. Trong địa bàn quân khu, Hải Phòng là địa phương luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, chất lượng tân binh được nâng lên qua từng năm.

– Hải Phòng có vị trí địa chính trị chiến lược quan trọng trên địa bàn Quân khu và của cả miền Bắc. Vậy theo đồng chí, thành phố cần làm gì để giữ vững và phát huy vai trò này?

– Hải Phòng có vị thế chiến lược trong toàn bộ tiến trình đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc. Kết luận 72 của Bộ Chính trị xác định: “Xây dựng Hải Phòng thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại,…một pháo đài bất khả xâm phạm về quốc phòng – an ninh…”. Vì vậy, để tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò của địa bàn chiến lược về kinh tế, quốc phòng – an ninh vùng Duyên hải Bắc Bộ và miền Bắc, Hải Phòng cần khai thác tối đa các tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, từ đó có thêm nguồn lực chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân thật sự vững mạnh.

Phát triển kinh tế gắn với xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc chính là tiền đề để củng cố địa bàn chiến lược. Vì thế, thành phố Hải Phòng cần xác định chủ trương: “Mỗi bước tăng trưởng kinh tế là một bước củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng”. Từ đó, coi trọng phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, tạo nguồn lực bảo đảm cho xây dựng tiềm lực chính trị, kinh tế- xã hội và quốc phòng-an ninh; chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng động viên quốc phòng đáp ứng yêu cầu chiến đấu và phục chiến đấu lâu dài trong khu vực phòng thủ thành phố. Việc quy hoạch kết cấu hạ tầng, phát triển mạng lưới giao thông trên địa bàn được tính toán xem xét, bảo đảm kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh. Quan tâm đầu tư xây dựng các công trình mang tính “lưỡng dụng”, các công trình quốc phòng, từng bước tích lũy cho quốc phòng – an ninh.

– Kết hợp kinh tế với quốc phòng trong khu vực phòng thủ là nhiệm vụ quan trọng. Vậy trong thời gian tới Quân khu Ba có sự hỗ trợ như thế nào để thành phố Hải Phòng thực hiện có hiệu quả cao nhiệm vụ trên? 

Thời gian qua, các dự án phát triển kinh tế – xã hội của các tập đoàn trong và ngoài nước thực hiện đầu tư tại thành phố Hải Phòng như: Vingroup, Sun Group, FLC, Him Lam, LG…đều được Bộ Tư lệnh Quân khu Ba xem xét, thẩm định nhanh nhất, tạo điều kiện triển khai thực hiện dự án. Trong quá trình thực hiện các dự án, những vấn đề phát sinh đều được rà soát, bảo đảm yếu tố kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng luôn được đúng hướng. Bên cạnh đó, Quân khu Ba và thành phố phối hợp quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, công trình quân sự; thống nhất quy hoạch, bố trí một số đơn vị đóng quân trên địa bàn, bảo đảm vừa thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, vừa góp phần bảo đảm thành phố phát triển.

Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Quân khu Ba chỉ đạo các cơ quan Quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chủ động tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND tiếp tục xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc theo tinh thần Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo các đơn vị Quân khu Ba đứng chân trên địa bàn tích cực tham gia xây dựng cơ sở, phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; nâng cao chất lượng hoạt động kết nghĩa giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền cơ sở từ đó tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân.

– Trân trọng cảm ơn đồng chí Tư lệnh!

Văn Cường – Báo Hải Phòng 24/1/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu Ba: Mỗi bước tăng trưởng về kinh tế là một bước củng cố tiềm lực quốc phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác