Print Thứ Sáu, 23/04/2021 22:26 Gốc

Chiều ngày 23-4, đồng chí Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công an làm việc với lãnh đạo CATP Hải Phòng về các chuyên đề công tác Công an tại UBND phường Quán Toan, quận Hồng Bàng.

Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ của Bộ Công an. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố; Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; Đại tá Đào Quang Trường, Phó giám đốc CATP; Trần Quang Tuấn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng; Đảng ủy, UBND phường Quán Toan.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đoàn công tác Bộ Công an với lãnh đạo CATP, lãnh đạo quận Hồng Bàng và CBCS Công an phường Quán Toan.
Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an gặp gỡ người dân phường Quán Toan.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP đã báo cáo với đoàn công tác 3 chuyên đề công tác Công an trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Trong đó báo cáo chuyên đề thực trạng, đề xuất tiêu chí xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; chuyên đề thực trạng các xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh, phức tạp về ANTT, tiêu chí đánh giá, trình tự, thủ tục, căn cứ đưa vào, đưa ra các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT và chuyên đề tình hình, kết quả công tác bố trí Công an xã chính quy, đảm nhiệm chức danh Công an xã… Theo đó, CATP Hải Phòng thống nhất lựa chọn Công an phường Quán Toan, quận Hồng Bàng là đơn vị thí điểm xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.

Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam phát biểu tại buổi làm việc.
Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP báo cáo tại buổi làm việc.
Đồng chí Trần Quang Tuấn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng báo cáo tại buổi làm việc.
Trung tá Đặng Xuân Hiển, Trưởng CAP Quán Toan báo cáo tại buổi làm việc.

Từ thực tế tại địa phương, CATP Hải Phòng kiến nghị, đề xuất với Bộ Công an, UBND thành phố Hải Phòng quan tâm, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc về tổ chức biên chế, trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện, cũng như các tiêu chí về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Công an phường Quán Toan trong quá trình thực hiện xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị. CATP Hải Phòng cũng đề xuất, kiến nghị Bộ Công an, UBND thành phố về thủ tục xét duyệt, tiêu chí xác định xã trọng điểm, phức tạp về ANTT; kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định về tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy; điều chỉnh chế độ phụ cấp đặc thù cho CBCS, bổ sung nguồn kinh phí trang cấp thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện làm việc, cơ sở vật chất, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Công an xã chính quy; quan tâm bố trí, sắp xếp công việc hoặc giải quyết chế độ chính sách đối với Trưởng, Phó Công an xã, Công an viên bán chuyên trách để bảo đảm thực hiện mô hình bố trí Công an xã chính quy theo đúng quy định của Bộ Công an; bố trí kinh phí xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc để đáp ứng yêu cầu công tác của lực lượng Công an xã.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đánh giá cao những đóng góp của lực lượng CATP trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng của CATP trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ thành phố sẵn sàng tạo điều kiện, hỗ trợ lực lượng CATP thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xây dựng Công an xã chính quy, tinh nhuệ, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội thành phố. Đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với thành phố trong công tác xây dựng lực lượng Công an xã chính quy trên địa bàn thành phố thời gian tới.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe các đơn vị chức năng báo cáo, ý kiến của lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng, lãnh đạo CATP Hải Phòng, Quận ủy, UBND quận Hồng Bàng và phường Quán Toan, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao kết quả, thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng của CATP Hải Phòng. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, bố trí Công an chính quy về xã là chủ trương đúng đắn của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, đã được thực hiện một cách thận trọng, chặt chẽ, có làm thí điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng. Đối với việc xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị tại thành phố Hải Phòng, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị các Cục nghiệp vụ Bộ Công an tiếp thu kiến nghị, phối hợp chặt chẽ với CATP Hải Phòng để triển khai thực hiện hiệu quả; yêu cầu lãnh đạo CATP Hải Phòng xây dựng kế hoạch, đề án xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị với các tiêu chí sát với chủ trương của Bộ và phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Về các xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh, phức tạp về ANTT, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, cần làm rõ tiêu chí xã trọng điểm và xã phức tạp về ANTT có những đặc điểm khác nhau, do vậy cần xây dựng tiêu chí cụ thể để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, qua đó phân tích, hướng dẫn, tạo cơ sở để sơ, tổng kết nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Đối với công tác đưa Công an chính quy về xã, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo CATP Hải Phòng cần bám sát Luật CAND năm 2018, Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị, Nghị định số 01 của Chính phủ để thực hiện đúng quy định, đồng thời phải huy động được sức mạnh của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị địa phương đồng hành với lực lượng CAND trong công tác bố trí Công an chính quy về xã.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu CATP Hải Phòng tập trung cao về lực lượng, phương tiện, thực hiện nghiêm túc 2 dự án về quản lý hành chính là Dự án cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về dân cư, Dự án quản lý, cấp CCCD gắn chíp điện tử bảo đảm về tiến độ và chất lượng; đồng thời tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

THẾ KHOA

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với CATP Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác