Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:54

Sáng 16-3, Trung tâm Thông tin và Cổ động (TTCĐ) thành phố tổ chức tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018.


Đại diện CATP khen thưởng Trung tâm Thông tin và Cổ động thành phố

Trong năm 2017, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Trung tâm Thông tin và Cổ động thành phố đã được triển khai hiệu quả.

Năm 2017, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm TTCĐ đã không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, không để xảy ra mất tài sản, thường xuyên quan tâm đến công tác phòng chống cháy nổ, giữ gìn môi trường cơ quan xanh, sạch, đẹp, thực hiện hiệu quả mô hình tự quản.

Đồng thời, Trung tâm TTCĐ phối hợp thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm về phòng cháy chữa cháy.

Trung tâm thường xuyên kết hợp chặt chẽ với Trạm Cảnh sát nhân dân số 1, CAQ Hồng Bàng trong công tác bảo vệ trật tự, đặc biệt vào các ngày lễ, Tết, đảm bảo an toàn tại các vị trí, địa bàn được giao nhiệm vụ…

Năm 2018, để phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đạt hiệu quả cao hơn,  Trung tâm Thông tin và Cổ động thành phố tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao, làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, thực hiện tốt Nghị quyết 32 của Chính phủ về TT ATGT, thực hiện mục tiêu “3 giảm 2 không về ANTT…

Xuân Hạ – An ninh Hải Phòng 17/3/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Trung tâm Thông tin và Cổ động thành phố: Hiệu quả từ phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác