Print Thứ Bảy, 29/02/2020 19:26 Gốc

Ngày 29/2, UBND thành phố Hải Phòng ban hành công văn số 1339 về việc chuẩn bị khu vực cách ly tập trung cho công dân người Hải Phòng và các tỉnh khác về nước từ các vùng dịch.

Theo đó, UBND thành phố giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức tiếp nhận, phân loại, thực hiện cách ly tập trung đối với công dân người Hải Phòng và các tỉnh khác từ các điểm nóng của dịch Covid-19 về nước tại sân bay Cát Bi theo quy định. Giao Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh, Trường đại học Hải Phòng chuẩn bị khu vực cách ly cho 500 đến 1.000 công dân và các lực lượng làm nhiệm vụ. Thời gian bắt đầu thực hiện cách ly từ ngày 1/3.

Trước đó, dự báo sẽ có số lượng lớn khách và công dân từ các điểm nóng của dịch về thành phố Hải Phòng qua sân bay Cát Bi, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 phải tổ chức cách ly, kịp thời tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch, không để lây lan ra cộng đồng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có tờ trình về việc bảo đảm lưu trú, cách ly cho công dân người Hải Phòng và các tỉnh khác từ các điểm nóng của dịch COVID-19 về nước tại sân bay Cát Bi. Trong đó đề xuất trưng dụng Trung tâm Giáo dục quốc phòng (Trường đại học Hải Phòng) chuẩn bị khu vực cách ly cho 500 đến 1.000 công dân và các lực lượng làm nhiệm vụ.

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Trưng dụng Trung tâm Giáo dục quốc phòng – Trường đại học Hải Phòng làm khu vực cách ly cho 500 đến 1.000 công dân
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác