Print Thứ Sáu, 25/11/2022 06:30 Gốc

Sáng 24/11, Trung đoàn 50, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đại tá Phạm Văn Vương, Chính ủy Bộ CHQS thành phố dự và chỉ đạo.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2022, Đảng uỷ, Chỉ huy Trung đoàn đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên; tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nổi bật là: Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện như: Sổ sách, giáo án, bài giảng; tu sửa và làm mới trên 1.400 bia bảng, mô hình học cụ, thao trường huấn luyện các nội dung; tích cực nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ đưa vào phục vụ huấn luyện (toàn Trung đoàn có 17 sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện, trong đó có nhiều sáng kiến có giá trị, tính ứng dụng cao). Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng mới kết quả đạt khá, trong quá trình huấn luyện đã thực hiện đúng phương châm “Cơ bản-thiết thực-vững chắc“; tham gia diễn tập Chỉ huy-Tham mưu 1 bên 3 cấp trên bản đồ cùng Quân khu, khu vực phòng thủ quận Dương Kinh hoàn thành tốt nhiệm vụ; đăng cai và tham gia hội thi, hội thao cấp Bộ CHQS thành phố, Quân khu đạt kết quả tốt và hoàn thành toàn diện các nội dung, tiêu chí phúc tra “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” được Ban Tổ chức phúc tra đánh giá cao. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống vất chất, tinh thần của bộ đội. Thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, quản lý chặt chẽ vĩ khí trang bị, kho tàng, phương tiện cho thực hiện nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của đơn vị…

Đại tá Phạm Văn Vương, Chính ủy Bộ CHQS thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới Trung đoàn xác định tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu” đạt được tiêu chuẩn đề ra. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, tăng cường công tác quản lý, nắm chắc tỉnh hình đơn vị, địa bàn. Củng cố, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án SSCĐ, tổ chức luyện tập nâng cao khả năng cơ động, SSCĐ, xử trí kịp thời mọi tình huống. Chú trọng đổi mới toàn diện phương pháp, tác phong công tác, nề nếp làm việc, công tác bám nắm tư tưởng bộ đội, tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tăng cường bồi dưỡng về phương pháp tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chính trị các cấp; cấp ủy viên, cán bộ chủ trì của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong trình hình mới; thường xuyên quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, kỷ luật và các mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ mọi mặt… Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ năng lực trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các tập thể và cá nhân dược khen thưởng.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS thành phố và Trung đoàn 50 đã trao khen thưởng cho 3 tập thể và 17 cá nhân tiêu biểu, đã hoàn thành xuất săc nhiệm vụ trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022.

Văn Minh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Trung đoàn 50, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổng kết nhiệm vụ năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác