Print Thứ Sáu, 09/09/2022 12:00 Gốc

Theo UBND quận Hải An, trong sáng ngày 9/9/2022, Ban cưỡng chế của quận hoàn thành cưỡng chế, buộc thực hiện khắc phục hậu quả đối với 12 trường hợp nuôi trồng thủy sản (nuôi ngao) không được cơ quan có thẩm quyền cho phép tại vùng biển do quận quản lý. Như vậy, việc cưỡng chế hoàn thành sau 1,5 ngày, vượt 1,5 ngày so với kế hoạch đề ra.

Việc cưỡng chế hoàn thành trong 1,5 ngày, vượt 1,5 ngày so với kế hoạch đề ra

Trong sáng 9/9, thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, Ban cưỡng chế quận Hải An tập trung đầy đủ lực lượng, tiếp tục sử dụng phương tiện di chuyển ra các chòi canh bãi ngao còn lại để tổ chức tháo dỡ. Toàn bộ quá trình cưỡng chế được ghi lại cụ thể bằng hình ảnh và xác lập biên bản theo quy định của pháp luật. Do tình hình thời tiết trên biển không còn sóng to, gió lớn như hôm trước, nên chỉ trong sáng 9/9, số chòi canh bãi ngao còn lại được tháo dỡ nhanh, dứt điểm. Theo lãnh đạo UBND quận Hải An, quá trình cưỡng chế các trường hợp nuôi ngao trái phép trên biển có sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các phương tiện tiếp cận chòi canh tại bãi ngao chuẩn bị tổ chức tháo dỡ.

Để bảo đảm công tác cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật, quận Hải An phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố, tham vấn các bộ, ngành Trung ương về quá trình xử lý vi phạm, từ xác định vi phạm, lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt và ra quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt, buộc thực hiện khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm. Đồng thời, thường xuyên tổ chức tuyên truyền và tổ chức đối thoại, tuy nhiên, còn 12 trường hợp (nuôi ngao tại 13 điểm) không chấp hành. Quận Hải An nhiều lần khẳng định vi phạm của 12 trường hợp nói trên và nhấn mạnh việc nuôi trồng thủy sản trái phép trên biển gây ảnh hưởng đến việc đi lại của các tàu thuyền, ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển cảng biển và khai thác khoáng sản.

Trên cơ sở phương án cưỡng chế do UBND quận Hải An xác lập, UBND thành phố đồng ý cho quận Hải An tiến hành cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 12 trường hợp (tại 13 điểm vi phạm) nêu trên./.

Tin và Ảnh: Mai Lâm

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Trong sáng 9/9, quận Hải An hoàn thành cưỡng chế toàn bộ khu vực nuôi ngao trái phép trên biển
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác