Print Thứ Bảy, 18/12/2021 13:12 Gốc

Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND thành phố Hải Phòng, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng tổ chức triển lãm cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021) tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Triển lãm diễn ra từ ngày 15-25/12, giới thiệu 72 tranh cổ động của các họa sỹ chuyên nghiệp và không chuyên trong toàn quốc, được tuyển chọn từ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức.

Các đại biểu tham quan triển lãm.
Quang cảnh triển lãm tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến.

Thông qua hình ảnh và câu từ, các tác phẩm trưng bày tại Triển lãm nhằm giới thiệu, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm ôn lại truyền thống yêu nước và lịch sử vẻ vang, ý chí độc lập tự do, khí phách quật cường của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, khẳng định chủ trương phát động toàn quốc kháng chiến là quyết định đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần củng cố, bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc đưa cuộc kháng chiến toàn quốc đến thắng lợi, phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, ý chí bảo vệ độc lập tự do và bài học lịch sử trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết, ý chí cách mạng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước.

Hồng Nhung. Ảnh: Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Triển lãm tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác